Err

APERITIVES & DIGESTIVES

1.50 EUR
<font SIZE ="3"><b>Buff Bitter 2cl, 40%vol.Bitter, liqueur luxembourgeoise aux herbes, 2cl, 40° d'alcool.
Bitter, luxemburgischer Kräuterlikör, 2cl, 40% Alkohol.
Bitter, luxembourgish herbal liqueur, 2cl, 40% alcohol.

2.80 EUR
<font SIZE ="3"><b>Cassero Cassis 4cl, 29%vol.Liqueur de cassis luxembourgeoise 4cl, 29° d'alcool.
Luxemburgischer schwarzer Johannisbeerlikör, 4cl, 29% Alkohol.
Luxembourgish blackcurrant liqueur, 4cl, 29% alcohol.

4.00 EUR
<font SIZE ="3"><b>Cointreau 5cl, 40%vol.Liqueur d'oranges amčres 5cl, 40° d'alcool.
Bittere Orangenlikör, 5cl, 40% Alkohol.
Bitter orange liqueur, 5cl, 40% alcohol.

1.50 EUR
<font SIZE ="3"><b>Dreidar 4cl, 40%vol.Eau-de-vie luxembourgeoise distillée ā partir de baies 4cl, 40° d'alcool.
Luxemburgischer Schnaps aus Beeren gebrannt, 4cl, 40% Alkohol.
Luxembourgish liquor distilled from berries, 4cl, 40% alcohol.

2.80 EUR
<font SIZE ="3"><b>Framboise des Bois 4cl, 37%vol.Liqueur luxembourgeoise de framboises des bois 4cl, 37° d'alcool.
Luxemburgischer Waldhimbeerenlikör, 4cl, 37% Alkohol.
Luxembourgish wild raspberries liqueur, 4cl, 37% alcohol.

2.50 EUR
<font SIZE ="3"><b>Gordon's Gin 4cl, 37.5%vol.Gin, 4cl, 37.5° d'alcool.
Gin, 4cl, 37.5% Alkohol.
Gin, 4cl, 37.5% alcohol.

1.53 EUR
<font SIZE ="3"><b>Grains 4cl, 40%vol.Eau-de-vie luxembourgeoise de grains, 4cl, 40° d'alcool.
Luxemburgischer Kornschnaps, 4cl, 40% Alkohol.
Luxembourgish rye liquor, 4cl, 40% alcohol.

1.50 EUR
<font SIZE ="3"><b>Hieländer 4cl, 40%vol.Eau-de-vie luxembourgeoise distillée ā partir de sureau 4cl, 40° d'alcool.
Luxemburgischer Schnaps aus Holunder gebrannt, 4cl, 40% Alkohol.
Luxembourgish liquor distilled from elderberry, 4cl, 40% alcohol.

1.50 EUR
<font SIZE ="3"><b>Hunnëgdrepp 4cl, 35%vol.Eau-de-vie luxembourgeoise distillée ā partir de miel, 4cl, 35° d'alcool.
Luxemburgischer Honigschnaps, 4cl, 35% Alkohol.
Luxembourgish liquor distilled from honey, 4cl, 35% alcohol.

1.50 EUR
<font SIZE ="3"><b>Jägermeister 2cl, 35%vol.Liqueur laux herbes, 2cl, 35° d'alcool.
Kräuterlikör, 2cl, 35% Alkohol.
Herbal liqueur, 2cl, 35% alcohol.

1.53 EUR
<font SIZE ="3"><b>Kirsch 4cl, 40%vol.Eau-de-vie luxembourgeoise de cerises, 4cl, 40° d'alcool.
Luxemburgischer Kirschschnaps, 4cl, 40% Alkohol.
Luxembourgish cherry liquor, 4cl, 40% alcohol.

1.50 EUR
<font SIZE ="3"><b>Mirabelles 4cl, 40%vol.Eau-de-vie luxembourgeoise de mirabelles, 4cl, 40° d'alcool.
Luxemburgischer Mirabellenschnaps, 4cl, 40% Alkohol.
Luxembourgish mirabelle liquor, 4cl, 40% alcohol.

1.50 EUR
<font SIZE ="3"><b>Nossdrepp 4cl, 40%vol.Eau-de-vie luxembourgeoise de noix, 4cl, 40° d'alcool.
Luxemburgischer Walnussschnaps, 4cl, 40% Alkohol.
Luxembourgish walnut liquor, 4cl, 40% alcohol.

1.50 EUR
<font SIZE ="3"><b>Père Blanc 2cl, 40%vol.Liqueur luxembourgeoise aux herbes, 2cl, 40° d'alcool.
Luxemburgischer Kräuterschnaps, 2cl, 40% Alkohol.
Luxembourgish herbal liqueur, 2cl, 40% alcohol.

1.50 EUR
<font SIZE ="3"><b>Poire 4cl, 40%vol.Eau-de-vie luxembourgeoise de poire, 4cl, 40° d'alcool.
Luxemburgischer Birnenschnaps, 4cl, 40% Alkohol.
Luxembourgish pear liquor, 4cl, 40% alcohol.

1.50 EUR
<font SIZE ="3"><b>Pomme 4cl, 40%vol.Eau-de-vie luxembourgeoise de pomme, 4cl, 40° d'alcool.
Luxemburgischer Apfelschnaps, 4cl, 40% Alkohol.
Luxembourgish apple liquor, 4cl, 40% alcohol.